Hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 11

   Nhằm nâng cao sự hiểu biết cho học sinh về các lĩnh vực của đời sống xã hội , làm phong phú thêm vốn kiến thức và kinh nghiệm hoạt động tập thể. Hình thành kĩ năng giao tiếp, ứng xử có văn hóa , bồi dưỡng thái độ tự giác tích cực trong học tập, trong hoạt động tập thể. Lớp 11a3 Trường THPT DTNT Huỳnh Cương nói riêng, các khối lớp nói chung có những hoạt động ngoài giờ lên lớp sôi nổi của tháng 11 với chủ đề "Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sự trọng đạo". Thông qua hoạt động giúp học sinh biết giữ gìn và phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo, truyền thống hiếu học của dân tộc.Khắc sâu nhận thức về vai trò và công lao của người giáo viên trong sự nghiệp trồng người, tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển đất nước.

Tập thể lớp 11A3

Ekip chương trình

7 hotboy của lớp cùng cô chủ nhiệm

Các nữ sinh lớp 11A3

MC đặt câu hỏi...

Toàn cảnh giờ hoạt động

Các bản tham gia thảo luận.

                                                                                                                                                                      Nguyễn Thị Ngọc Thảo

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT DTNT Huỳnh Cương