Thông báo thời gian tập trung thi THPT quốc gia năm 2017

          Để thực hiện tốt và đạt hiệu quả cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, nhà trường đề nghị tất cả học sinh lớp 12, năm học 2016 – 2017 thực hiện việc tập trung theo thời gian và nội dung như sau:

TT

Thời gian

Nội dung

Ghi

chú

1

15h00

20/6/2017

Tất cả học sinh tập trung lên trường

 

2

15h15

20/6/2017

BGH họp với tất cả học sinh tại Hội trường

 

3

6h30

21/6/2017

Tất cả học sinh tập trung tại Hội đồng thi (Trường THPT Hoàng Diệu) nhận phiếu báo dự thi, làm thủ tục và phổ biết quy chế thi

 

4

6h30

22/6/2017

Tất cả học sinh tập trung tại Hội đồng thi (Trường THPT Hoàng Diệu) thi môn Ngữ văn

 

5

13h30

22/6/2017

Tất cả học sinh tập trung tại Hội đồng thi (Trường THPT Hoàng Diệu) thi môn Toán

 

6

6h30

23/6/2017

Tất cả học sinh tập trung tại Hội đồng thi (Trường THPT Hoàng Diệu) thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên

 

7

13h30

23/6/2017

Tất cả học sinh tập trung tại Hội đồng thi (Trường THPT Hoàng Diệu) thi môn Ngoại ngữ

 

8

6h30

24/6/2017

Tất cả học sinh tập trung tại Hội đồng thi (Trường THPT Hoàng Diệu) thi tổ hợp môn Khoa học xã hội

 

 

* Lưu ý: Đề nghị tất cả học sinh tập trung đúng theo lịch và nội dung này.

 

Ban giám hiệu

Bài tin liên quan
Tin tức

Bản quyền © Trường THPT DTNT Huỳnh Cương