Thông tin chi tiết:
Danh Hoàng Thiện
Họ và tên Danh Hoàng Thiện
Ngày tháng năm sinh 26/01/1982
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Sư phạm Kỹ thuật
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Địa chỉ Phường 10, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại 0913613523
Email danhhoangthien.dtnthc@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giảng dạy
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT DTNT Huỳnh Cương