Thông tin chi tiết:
Đặng Thanh Vũ
Họ và tên Đặng Thanh Vũ
Ngày tháng năm sinh 07/05/1985
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ trưởng chuyên môn
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Sư phạm Thể dục
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Địa chỉ Phường 3, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại 0985807061
Email dangthanhvu.dtnthc@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giảng dạy
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT DTNT Huỳnh Cương