Ban lãnh đạo
 • Huỳnh Khánh Dinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Bí thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0777271414
  • Email:
   huynhkhanhdinh.dtnthc@soctrang.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT DTNT Huỳnh Cương