Thông tin chi tiết:
Vũ Ngọc Thạch
Tổ phó chuyên môn Vũ Ngọc Thạch
Ngày tháng năm sinh 04/09/1970
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Sư phạm Vật lý
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Địa chỉ Nguyễn Văn Linh, Phường 2, TP. Sóc Trăng
Điện thoại 0917136450
Email vungocthach.dtnthc@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giảng dạy
Giới thiệu

Bản quyền © Trường THPT DTNT Huỳnh Cương