Thông tin chi tiết:
Đào Thị Hồng Nguyệt
Tổ phó chuyên môn Đào Thị Hồng Nguyệt
Ngày tháng năm sinh 01/01/1977
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Sư phạm Hóa học
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Địa chỉ Phú Mỹ, Mỹ Tú, Sóc Trăng
Điện thoại 0984066837
Email daothihongnguyet.dtnthc@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giảng dạy
Giới thiệu

Bản quyền © Trường THPT DTNT Huỳnh Cương