Thông tin chi tiết:
Danh Thị Tường Vi
Ủy viên BCH Đoàn trường, Giáo viên Danh Thị Tường Vi
Ngày tháng năm sinh 01/01/1991
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Sư phạm Sinh học
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Điện thoại 0988485815
Email danhthituongvi.dtnthc@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giảng dạy
Giới thiệu

Bản quyền © Trường THPT DTNT Huỳnh Cương