Thông tin chi tiết:
Trần Thị Kim Hồng
Tổ phó chuyên môn Trần Thị Kim Hồng
Ngày tháng năm sinh 01/01/1983
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Sư phạm Ngữ văn
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Địa chỉ 473, Lê Hồng Phong, Khóm 5, Phường 3, TP. Sóc Trăng
Điện thoại 0917557654
Email tranthikimhong.dtnthc@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Chuyên môn
Giới thiệu

Bản quyền © Trường THPT DTNT Huỳnh Cương