Thông tin chi tiết:
Lý Thị Kim Ngoan
Giáo viên Lý Thị Kim Ngoan
Ngày tháng năm sinh 06/10/1983
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Sư phạm Ngữ văn
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Địa chỉ Đại Tâm, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Điện thoại 0374476904
Email lythikimngoan.dtnthc@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giảng dạy
Giới thiệu

Bản quyền © Trường THPT DTNT Huỳnh Cương