Ban lãnh đạo
 • Diệp Diễm Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0986372605
  • Email:
   diepdiemtrang.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Thạch Ngọc Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0904870734
  • Email:
   thachngochan.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Thạch Thị Bích Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH Công đoàn, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0936118166
  • Email:
   thachthibichnhung.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Huỳnh Khánh Dinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Bí thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0777271414
  • Email:
   huynhkhanhdinh.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Trịnh Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0353093805
  • Email:
   trinhthily.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Danh Thị Tường Vi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH Đoàn trường, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988485815
  • Email:
   danhthituongvi.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Kim Sóc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BTV Đoàn trường, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0798020579
  • Email:
   kimsoc.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Sơn Hùng Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0902320959
  • Email:
   sonhungtan.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Trần Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH Công đoàn, Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988616811
  • Email:
   tranthidung.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Dương Thị Sà Đên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đoàn trường, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0964875791
  • Email:
   duongsaden@gmail.com
 • Danh Phiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0383031299
  • Email:
   danhphien.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Trần Thị Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0918453684
  • Email:
   tranthikimdung.dtnthc@soctrang.edu.vn

Bản quyền © Trường THPT DTNT Huỳnh Cương