• Kim Sóc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BTV Đoàn trường, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0798020579
  • Email:
   kimsoc.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Dương Thị Sà Đên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đoàn trường, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0964875791
  • Email:
   duongsaden@gmail.com
 • Danh Thị Tường Vi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH Đoàn trường, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988485815
  • Email:
   danhthituongvi.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Huỳnh Khánh Dinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Bí thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0777271414
  • Email:
   huynhkhanhdinh.dtnthc@soctrang.edu.vn
Thời tiết