Ban lãnh đạo
 • Trần Thị Minh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0399871910
  • Email:
   tranthiminhthu.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Kim Văn Ngói
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
    P. Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0939864549
  • Email:
   kimvanngoi.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Thạch Song
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0919729869
  • Email:
   ht.thptdtnthuynhcuong@soctrang.edu.vn
 • Thạch Anh Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0777880018
  • Email:
   thachanhtu.dtnthc@soctrang.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT DTNT Huỳnh Cương