Giới thiệu về trường

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG

               Tiền thân của trường trung học phổ thông dân tộc nội trú Huỳnh Cương là trường đào tạo, bồi dưỡng giáo viên vùng sâu và dân tộc tỉnh Sóc Trăng.

Trường được thành lập theo Quyết định số: 598/QĐ.UBT.92 ngày 23 tháng 10 năm 1992 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng: Đổi tên trường Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên vùng sâu và dân tộc tỉnh Sóc Trăng thành trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng.

Từ tháng 3 năm 2005, theo quyết định số: 109/QĐ.TCCB.05 ngày 30 tháng 3 năm 2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng: Đổi tên thành trường trung học phổ thông dân tộc nội trú Huỳnh Cương.

Trường tọa lạc tại số 473 Lê Hồng Phong, khóm 5, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Trường giành cho con em đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng, cư trú và học tập tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ cho các vùng dân tộc.

Chất lượng giáo dục của nhà trường năm sau cao hơn năm trước, kết quả đỗ tốt nghiệp cấp trung học phổ thông và đỗ Đại học trong những năm gần đây nhà trường luôn được xếp hạng trong nhóm 10 trường trên tổng số các trường trong Tỉnh.