Văn Bản
02-10-2019 03:41:34 PM
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
28-09-2019 08:09:28 PM
Căn cứ thông tư 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú;
24-09-2019 04:26:58 PM
- Căn cứ Luật Giáo dục, Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức; - Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong Trường học giai đoạn 2018-2025”;
18-09-2019 08:21:30 PM
- Căn cứ nghị định số 43/2001/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; - Căn cứ điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông..
liên kết website
Phần mềm quản lý
Đại học Tài chính – Marketing
Đại học Ngân Hàng TPHCM
Đại học Kinh Tế-Luật TPHCM
Học viện Hàng Không Việt Nam
Đại học Bách Khoa TPHCm
Đại học Trà Vinh
Đại học Võ Trường Toản
Đại học Cần Thơ
THPT Hoàng Diệu
THPT iSCHOOL Sóc Trăng
Hình ảnh trường
Ra mắt câu lạc bộ bóng rổ của trường
Ảnh khai giảng năm học 2018 - 2019
Tinh thần thể thao HC
Hội thao Quốc Phòng Và An Ninh học sinh trung học phổ thông lần thứ 3 tình sóc trăng.
ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG HUỲNH CƯƠNG
14
13
12
11
10
6
9
8
7
5
4
3
2
Nhà giáo nhân dân Lâm Es
sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018