Văn Bản
21-02-2018 08:36:25 AM
Thực hiện kế hoạch số 1099/KH- SGDĐT ngày 11/5/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc tuyên truyền cải cách hành chánh giai đoạn 2017-2020;
21-02-2018 08:31:18 AM
Căn cứ vào Kế hoạch số 145/KH- UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện cải cách hành chánh năm 2018;
26-01-2018 09:43:19 AM
Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.
liên kết website
Phần mềm quản lý
Đại học Tài chính – Marketing
Đại học Ngân Hàng TPHCM
Đại học Kinh Tế-Luật TPHCM
Học viện Hàng Không Việt Nam
Đại học Bách Khoa TPHCm
Đại học Trà Vinh
Đại học Võ Trường Toản
Đại học Cần Thơ
THPT Hoàng Diệu
THPT iSCHOOL Sóc Trăng
Hình ảnh trường
Hội thao Quốc Phòng Và An Ninh học sinh trung học phổ thông lần thứ 3 tình sóc trăng.
ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG HUỲNH CƯƠNG
14
13
12
11
10
6
9
8
7
5
4
3
2
Nhà giáo nhân dân Lâm Es
sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018