Đại học khoa học Thái Nguyên hỗ trợ học sinh đặc biệt khó khăn là người dân tộc thiểu số

Hổ trợ Đặc biệt cho sinh viên là người dân tộc thiểu số, dân tộc thiểu số rất ít người, sinh viên ở địa bàn miền núi có hộ khẩu cư trú từ tỉnh Quảng Trị trở vào Phía Nam.

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT DTNT Huỳnh Cương