Thông báo

Thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019 .

SỞ GDĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT DTNT

HUỲNH CƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số:42/TBTS - DTNTHC

Sóc Trăng, ngày 02 tháng 5  năm  2018

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT DTNT HUỲNH CƯƠNG

NĂM HỌC 2018 - 2019

 

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú;

Căn cứ Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

          Căn cứ quyết định số 983/QĐ-UBND, ngày 24 tháng  4  năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng V/v phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh và trường PTDTNT cấp huyện (có cấp trung học phổ thông), năm học 2018-2019.

       Trường THPT DTNT Huỳnh Cương thông báo tuyển sinh, năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau:              

I. Đối tượng tuyển sinh; Phương thức tuyển sinh; thời gian, địa điểm thi; Điều kiện, hồ sơ và chỉ tiêu tuyển sinh.  

          Thực hiện theo quyết định số 983/QĐ-UBND, ngày 24 tháng  4  năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng V/v phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh và trường PTDTNT cấp huyện (có cấp trung học phổ thông), năm học 2018-2019.

II. Chính sách đối với học sinh trúng tuyển

          Căn cứ thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT, ngày 29 tháng 5 năm 2009 của bộ tài chính và Bộ giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường PTDTNT và các trường dự bị ĐH dân tộc.

III. Lịch tuyển sinh

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

7/5- 13/5

Thông báo tuyển sinh đến các phòng GDĐT các huyện; thị xã; thành phố và các trường PT DTNT thuộc địa bàn tuyển sinh.

 

14/5- 20/5

Phát hành hồ sơ tại trường THPT DTNT Huỳnh Cương, số 473 Lê Hồng Phong, Khóm 5, Phường 3, thành phố ST.

Chỉ phát hành đúng vùng tuyển sinh

21/5 - 26/5

Bắt đầu thu nhận hồ sơ tại trường THPT DTNT Huỳnh Cương, số 473 Lê Hồng Phong, Khóm 5, Phường 3, thành phố ST.

Nếu chưa có giấy chứng nhận TN tạm thời (thí sinh nộp bổ sung sau khi trúng tuyển)

27/5 - 01/6

Hoàn chỉnh hồ sơ dự thi

 

2/6 – 3/6

Thí sinh nhận giấy báo dự thi tại trường THPT DTNT Huỳnh Cương, số 473 Lê Hồng Phong, Khóm 5, Phường 3, thành phố ST.

Nhận thay phải có minh chứng rõ ràng

4/6/2018

Họp Hội đồng coi thi tại trường THPT DTNT Huỳnh Cương, số 473 Lê Hồng Phong, Khóm 5, Phường 3, thành phố ST.

 

5/6/2018

Thi tuyển tại trường THPT DTNT Huỳnh Cương, số 473 Lê Hồng Phong, Khóm 5, Phường 3, thành phố Sóc Trăng.

 

6 – 9/6

Chấm thi tại trường THPT DTNT Huỳnh Cương, số 473 Lê Hồng Phong, Khóm 5, Phường 3, thành phố ST.

 

11 – 16/6

Hội đồng thi tuyển sinh nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh có nguyện vọng.

Mẫu đơn nhận tại Hội đồng

18/6 – 19/6

- Thông báo kết quả trúng tuyển (thuộc diện thi tuyển)

- Họp Hội đồng xét tuyển (20% thí sinh còn lại)

 

20/6

Thông báo kết quả trúng tuyển (thuộc diện xét tuyển)

 

21/6 – 22/6

Hoàn thành thủ tục hồ sơ trình lãnh đạo phê duyệt

 

29/6 – 30/6

Hoàn thành giấy báo trúng tuyển

 

2/7 - 14/7

Thí sinh nhận giấy báo trúng tuyển và đăng ký nhập học tại trường THPT DTNT Huỳnh Cương, số 473 Lê Hồng Phong, Khóm 5, Phường 3, thành phố Sóc Trăng

Nộp học bạ; giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy khai sinh bản góc

16/7

Họp HĐ tuyển bổ sung (nếu có)

 

1/8 - 6/8

Thí sinh trúng tuyển nhập học (ngày nhập học cụ thể ghi trong giấy báo trúng tuyển)

 

 

Trên đây là thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019 của trường THPT DTNT Huỳnh Cương.

 

Nơi nhận:

- Sở GD & ĐT Sóc Trăng (xin ý kiến chỉ đạo);

- Ban dân tộc tỉnh;

- UBND huyện, TX, TP;

- Phòng GD&ĐT các huyện, TX, TP;

- Các trường PTDTNT các huyện, TX, TP;

- Đài truyền hình tình ST (để thông báo);

- Hội đồng trường (để thực hiện);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đã ký

 

 

Thạch Song

 

liên kết website
Phần mềm quản lý
Đại học Tài chính – Marketing
Đại học Ngân Hàng TPHCM
Đại học Kinh Tế-Luật TPHCM
Học viện Hàng Không Việt Nam
Đại học Bách Khoa TPHCm
Đại học Trà Vinh
Đại học Võ Trường Toản
Đại học Cần Thơ
THPT Hoàng Diệu
THPT iSCHOOL Sóc Trăng
Hình ảnh trường
Ra mắt câu lạc bộ bóng rổ của trường
Ảnh khai giảng năm học 2018 - 2019
Tinh thần thể thao HC
Hội thao Quốc Phòng Và An Ninh học sinh trung học phổ thông lần thứ 3 tình sóc trăng.
ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG HUỲNH CƯƠNG
14
13
12
11
10
6
9
8
7
5
4
3
2
Nhà giáo nhân dân Lâm Es
sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018