Ban lãnh đạo
 • Huỳnh Khánh Dinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0777271414
  • Email:
   huynhkhanhdinh.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Thạch Ngọc Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0904870734
  • Email:
   thachngochan.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Trần Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH Công đoàn, Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988616811
  • Email:
   tranthidung.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Trần Thị Tuyết Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0378212700
  • Email:
   tranthituyethoa.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Lâm Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0368792992
  • Email:
   lamngocbich.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Phan Thị Phương Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn, Thư ký Hội đồng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0399996776
  • Email:
   phanthiphuongloan.dtnthc@soctrang.edu.vn

Bản quyền © Trường THPT DTNT Huỳnh Cương