Ban lãnh đạo
 • Danh Hoàng Thiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0913613523
  • Email:
   danhhoangthien.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Vũ Ngọc Thạch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0917136450
  • Email:
   vungocthach.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Dương Thị Sà Đên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0964875791
  • Email:
   duongsaden@gmail.com
 • Danh Thị Tường Vi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH Đoàn trường, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988485815
  • Email:
   danhthituongvi.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Thạch Hoàng Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0386531137
  • Email:
   thachhoangnam.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Ngọc Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0985324481
  • Email:
   nguyenthingocthao.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Kim Lý Trường Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0799993256
  • Email:
   kimlytruonggiang.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Liêu Tấn Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0363382973
  • Email:
   lieutanquang.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Đào Thị Hồng Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984066837
  • Email:
   daothihongnguyet.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Diệp Ngọc Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0938411540
  • Email:
   diepngocthao.dtnthc@soctrang.edu.vn

Bản quyền © Trường THPT DTNT Huỳnh Cương