Ban lãnh đạo
 • Diệp Diễm Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0986372605
  • Email:
   diepdiemtrang.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Sơn Hùng Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0902320959
  • Email:
   sonhungtan.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Huỳnh Khánh Dinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0777271414
  • Email:
   huynhkhanhdinh.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Trần Thị Minh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0399871910
  • Email:
   tranthiminhthu.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Kim Văn Ngói
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Bí thư Đảng bộ - Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0939864549
  • Email:
   kimvanngoi.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Thạch Song
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0919729869
  • Email:
   ht.thptdtnthuynhcuong@soctrang.edu.vn

Bản quyền © Trường THPT DTNT Huỳnh Cương