Ban lãnh đạo
 • Diệp Diễm Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0986372605
  • Email:
   diepdiemtrang.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Sơn Hùng Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0902320959
  • Email:
   sonhungtan.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Thạch Thị Bích Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH Công đoàn, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0936118166
  • Email:
   thachthibichnhung.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Huỳnh Thị Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Văn phòng, Ủy viên BCH Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0765991997
  • Email:
   huynhthinhu.dtnthc@soctrang.edu.vn
 • Trần Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH Công đoàn, Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988616811
  • Email:
   tranthidung.dtnthc@soctrang.edu.vn

Bản quyền © Trường THPT DTNT Huỳnh Cương