Ban lãnh đạo
 • Thạch Anh Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   01227880018
 • Kim Văn Ngói
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
    P. Bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0939864549
 • Thạch Song
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0919729869
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT DTNT Huỳnh Cương